Namostute Yoga

Yoga en Depressiviteit

Yoga zegt dat depressief zijn een begin is van een positieve verandering in het leven. Wanneer ons leven een verandering vereist, mogen wij het oude loslaten en het nieuwe accepteren. Als wij weerstand bieden aan de nieuwe veranderingen in het leven komen wij in depressiviteit.

Waarom worden wij depressief, volgens Yoga?

De oorzaak voor depressiviteit zijn onze conditioneringen. Vanwege patronen, de manier van leren denken, sociale systemen, religies, culturen en familie-invloeden zijn redenen voor depressiviteit. De negatieve conditioneringen moeten veranderd worden. Depressiviteit is een signaal dat er iets mis is met het oude systeem. Depressief zijn vertelt ons dat wij diep in onszelf mogen kijken en aanpassingen of veranderingen mogen brengen.

Het doel van een depressiviteit is verandering.