Namostute Yoga

Algemene Voorwaarden yoga

Algemene informatie

Het gebruik van de website kent de status van gebruiker toe aan de persoon die op de website navigeert en impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van elk van de voorwaarden op deze pagina op hetzelfde moment dat de gebruiker de website bezoekt. De gebruiker dient de informatie op deze pagina en op de pagina over het privacybeleid zorgvuldig te lezen, bij elk bezoek, aangezien de informatie op deze pagina’s te allen tijde kan worden gewijzigd.

Door yogalessen, workshops, cursussen, trainingen, programma’s, masterclass, 1-1 sessies bij Namostute Yoga te boeken, ga ik ervanuit dat je de algemene voorwaarden hebt gelezen en hiermee akkoord gaat, evenals het privacybeleid dat op deze website is gepubliceerd.

Een afspraak maken voor yogalessen, workshops, cursussen, trainingen, programma’s, masterclass, 1-1 sessies kan uitsluitend via telefoon, whatsapp en e-mail. Bij het maken van een afspraak wordt altijd je naam, email en telefoonnummer gevraagd voor de administratie. Voorafgaand aan de eerste yogalessen, workshops, cursussen, trainingen, programma’s, masterclass en 1-1  sessies wordt door Namostute Yoga een intakegesprek gehouden met de deelnemer/klant. De deelnemer/klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische) informatie die hij/zij tijdens dit gesprek verstrekt. Ten behoeve van de yogalessen, workshops, cursussen, programma’s, trainingen, masterclass en 1-1 sessies  dient de klant uiterlijk 5 minuten vóór de afspraak aanwezig te zijn in de praktijk. De gereserveerde tijd wordt speciaal voor jou vrij gehouden. Mocht je te laat komen dan gaat dit helaas van de yogalessen, workshops, cursussen, trainingen, masterclass en 1-1 sessies af. De kosten voor een yogalessen, workshops, programma’s, trainingen, masterclass en 1-1 sessies worden echter wel volledig berekend. In het geval je te laat bent is het ter beoordeling van Namostute Yoga of de yogalessen, workshops, cursussen, trainingen en 1-1 sessies nog wel door kan gaan. 

Uit respect voor uw privacy en rust wordt je vriendelijk verzocht om mobiele telefoons e.d. uit te schakelen of op stil te zetten vlak voor aanvang van de yogalessen, workshops, programma’s, masterclass en 1-1 sessies.

De telefoon van Namostute Yoga kan niet worden beantwoord tijdens het uitvoeren van de yogalessen, workshops, programma’s, masterclass, 1-1  sessies. Daarom wordt je verzocht een (voicemail) bericht achter te laten, wanneer je in contact wenst te treden. 

De deelnemer/klant wordt verzocht makkelijke kleding en zo min mogelijk sieraden te dragen. Voor en na de yogalessen, workshops, programma’s, masterclass en 1-1 sessies zal geëvalueerd worden hoe je het ervaren heeft. Bij wijzigingen in de situatie van de deelnemer/klant is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit aan mij door te geven. Ben je onder behandeling van een arts, fysiotherapeut, (medisch) specialist of andere, en/of gebruikt je medicijnen? Raadpleeg de specialist dan of je de yogalessen, workshops, programma’s, masterclass, 1-1 sessies en mag volgen. 

Het is mogelijk voor kinderen of minderjarigen de yogalessen, workshops, cursussen en 1-1 sessies te volgen, wel is dit gebonden aan enkele voorwaarden. Zo moet er altijd een volwassene, ouder/verzorger of voogd in de ruimte bij aanwezig zijn. Ouder en kind bepalen samen de grenzen van de yogalessen, workshops, programma’s, masterclass en 1-1 sessies. Wordt aan deze voorwaarden niet voldaan, dan is het mogelijk dat Namostute Yoga kan weigeren. 

De deelnemer/klant maakt uit eigen vrije wil en op eigen risico gebruik van diensten van Namostute Yoga en derhalve kan deze niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, ontstaan voor/tijdens/na deelneming/gebruikmaking aan/van behandelingen en/of diensten. Namostute Yoga is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie, zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik. Namostute Yoga is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de deelnemer/klant in en om de praktijk. Namostute Yoga behoudt zich het recht voor om deelnemers/klanten te weigeren.

De diploma’s/certificaten die behaald zijn, zijn voor je als deelnemer/klant beschikbaar om te zien. 

Prijswijzigingen zijn voorbehouden. Betaling geschiedt contant of directe overboeking via een betaalverzoek voor yogalessen, workshops, programma’s, masterclass en 1-1 sessies en wordt afhankelijk van de situatie vooraf of direct na de eerste yogalessen, workshops, programma’s, masterclass en 1-1 sessies te voldaan. 

Een cadeaubon is inwisselbaar voor de yogalessen, workshops, programma’s, masterclass en 1-1 sessies  die op de cadeaubon vermeld staat en is niet in geld in te wisselen. De cadeaubon is geldig tot en met 3 maanden na uitgifte. Alle prijzen zijn in Euro’s (€). Alle prijzen zijn inclusief BTW/omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk is aangegeven dat dit er niet bij inbegrepen is. Op verzoek van de deelnemer/klant kan een factuur opgemaakt worden. 

Indien Namostute Yoga verhinderd is, zal de les of workshop/training/cursus/1-1 sessie, die hierdoor niet heeft kunnen plaatsvinden, in samenspraak met de deelnemer/klant op een ander tijdstip alsnog gegeven worden. Bij wekelijks gegeven lessen: indien de docent verhinderd is, zal in eerste instantie geprobeerd worden een vervanger te vinden. Kan er geen vervanger gevonden worden, wordt in samenspraak met de deelnemer/klant een andere datum voor de les gepland of vindt er restitutie van het lesgeld plaats.

 

Annuleringen

Bij het niet komen opdagen op een afspraak, dus een “No Show” wordt het gehele verschuldigde bedrag in rekening gebracht en kunnen toekomstige afspraken door Namostute Yoga tenietgedaan worden en nieuwe afspraken worden geweigerd. 

Gemaakte afspraken bij yogalessen kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak 100% kosteloos worden geannuleerd. Bij afzegging binnen 24 uur – uitsluitend de calamiteiten – is Namostute Yoga gerechtigd deze 100% in rekening te brengen. Dit geldt ook voor niet nagekomen afspraken.

Gemaakte afspraken bij programma’s, workshop, masterclass kunnen tot twee weken voorafgaand aan het programma, masterclass, training en workshop 100% kosteloos worden geannuleerd. De annuleringsvoorwaarden bedragen 50 % van het totaal bedrag tot 1 week vooraf de datum van het programma’s, workshops en masterclass, training en 1-1 sessie. Bij afzegging binnen een week– uitsluitend de calamiteiten – is Namostute Yoga gerechtigd deze 100% in rekening te brengen. Dit geldt ook voor niet nagekomen afspraken. Je plek is definitief voor jou en is gegarandeerd. Je kunt iemand anders in jouw plaats sturen, dit in overleg met Namostute Yoga. 

Annuleringen worden geaccepteerd via e-mail, telefoon of een eventueel reserveringsplatform, indien van toepassing. 

De tarieven, informatie, openingstijden, voorwaarden en algemene inhoud die op deze website worden gepubliceerd kunnen op elk moment worden gewijzigd, geannuleerd of verwijderd. Toegang tot en navigatie op deze website betekent dat je akkoord gaat met alle voorwaarden zoals vermeld op deze website.

Deze website is gemaakt door Angela R. Ramjan onder de naam Namostute Yoga, met als doel het informeren en communiceren met (potentiële) deelnemers/klanten. Deze algemene voorwaarden zijn bedoeld om de toegang tot en het gebruik van deze website te reguleren, evenals de relatie tussen de website en haar gebruikers.

Als eigenaar van deze website kan Namostute Yoga diensten of producten aanbieden die onderworpen zijn aan specifieke voorwaarden die de huidige voorwaarden vervangen, aanvullen en/of wijzigen, en in welk geval de gebruiker zal worden geïnformeerd.

 

Persoonlijke gegevens

Voor meer informatie over hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt en gebruikt verwijs ik je naar het privacybeleid op deze website.